Seminerler


Seminer İsmiSeminer İçeriği
Biyomimetik: Doğanın Bilime YansımalarıÖgrencilerin, bilimin doganın bir yansıması olarak gelistigini fark etmelerini ve böylece çevrelerindeki olay, olgu ve varlıkları gözlemlemenin bilimsel gelismelerin temelini olusturdugunu kavramalarını saglamaktır. Böylece, ögrencilerin bilime yönelik olumlu tutum sergilemelerine katkıda bulunulması hedeflenmektedir.
Meteorolojik Kaynaklı Doğal Afetler Ögrencilerin meteorolojik kaynaklı dogal afetler hakkında bilgi edinmelerini saglamak. Dogal afetlerin nedenlerini ögrenmelerini saglamak. Dogal afetlerin dogada ve insan yasamında ortaya çıkaracagı etkileri kavramalarını saglamak. Dogal afetler öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenleri kavramalarını saglamak.
Siber Güvenlik SemineriKatılımcılara bilgi ve iletisim teknolojileri kullanılarak dünyada hedef seçilen bir birey, kurum, bina, sistem ve kritik altyapıları hedef alan ve bunların istenilen sekilde hizmet vermesini engellemeye,isleyisini bozmaya veya bilgilere izinsiz erisim, bilgininin bütünlügünü bozmaya dönük saldırılar ile siber saldırıların amacını kavratmak
Artırılmış Gerçeklik ile Gerçeğin Ötesine YolculukBu etkinligin amacı gerçek dünya ile sanal imgelerin birlestigi, gerçek ve sanal nesneler arasında eş zamanlı etkilesimin saglandıgı bir teknoloji olan Artırılmıs Gerçeklik teknolojisine yönelik olarak katılımcılarda bilgi ve farkındalık olusturmak, bu teknolojinin farklı alanlarda kullanımına yönelik çesitli örnekler sunmaktır.
Çocukluk Çağı KanserleriKatılımcıların çocukluk çagında meydana gelen kanserler ile ilgili bilgi edinmelerini, çocukluk çagı kanserleri baglamında yapması gerekenleri , saglıklı yasamanın önemini, çocukluk çagında yasanan kanserlerin psikolojik etkileri anlamalarını saglamak.
Hayatımızdaki MatematikÖgrencilere matematigin hayatımızın her anında oldugunu kavratmak, günlük yasamda yaptıkları eylemleri matematiksel olarak ifade edebilmelerini ve matematikle iliskilendirebilmelerini saglamak.
Dijital Riskler ve ÇocuklarKatılımcılara çocukların dijital dünyada geçirdigi zaman sırasında karsılasabilecekleri riskleri tanımlamak ve bu konuda ne gibi önlemlerin alınabilecegini açıklamak.