İSTANBUL BİLİM ŞENLİĞİ II ATÖLYE BAŞVURU REHBERİ

Amacımız

Projemizin amacı bilim ve teknolojideki gelişmelerin yaygınlaştırarak, bilim ve teknolojideki gelişmelerin etkinlikler yoluyla kazandırılmasını sağlamaktır. Projede katılımcıların bilim ve teknolojideki gelişmeleri kavramları, bilimsel düşünme ve yaratıcılıklarını geliştirmeleri sağlanacaktır. Katılımcıların bilim ve teknolojideki gelişmelerin ve değişimlerin gelecekte insan yaşamı üzerinde oluşturacağı etkilere ilişkin öngörü oluşturmaları hedeflenmektedir. Katılımcıların bilimsel ve teknolojik gelişmelerle sanat ve doğa arasındaki bağı kurmaları hedeflenmektedir. Projede farklı disiplinlerden atölyelere yer verilerek katılımcıların bilimsel gelişmelere farklı açılardan bakmaları, bilimin her alandaki izlerini fark etmeleri hedeflenmiştir. Proje katılımcıların duyuşsal, bilişsel ve psikomotor becerilerini geliştirerek özgün tasarımlar ve üretimler yapmalarını hedeflemektedir.

Hedef Kitlemiz

Anaokul, İlkokul, Ortaokul, Lise, Üniversite kademelerini ve genel halkı kapsamaktadır.

Yer-zaman-süre: Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Lise veya Ortaokulların birinde düzenlenecek proje 2020-2023 Eğitim-Öğretim döneminin ilk döneminde uygulanacaktır. Bilim şenliğinin tarihi ve yeri kesinleştiğinde atölyeleri seçilen öğretmenlerle irtibata geçilecektir. Proje 4 gün sürecek şekilde planlanmıştır.

İşbirlikleri:

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

Bahçelievler İlçe Sağlık Müdürlüğü

Bahçelievler Belediyesi

ATÖLYE BAŞLIKLARI

Fen bilimleri atölyeleri (Fizik-Kimya-Biyoloji-Matematik vs.)

Sosyal bilimler atölyeleri (Coğrafya, Arkeoloji, Felsefe, Psikoloji vb.)

Artırılmış gerçeklik atölyeleri

Robotik-kodlama atölyeleri

Yapay zekâ atölyeleri

STEM atölyeleri

Sanat atölyeleri

Tasarım atölyeleri

Oyun atölyeleri

Drama atölyeleri

Yarışma atölyeleri

Mühendislik atölyeleri

Siber güvenlik atölyeleri

Deney atölyeleri

Doğa atölyeleri

Değerler eğitimi atölyeleri

Not: Bu başlıklar temel konu başlıkları olup, bu başlıklar altında farklı atölyeler gerçekleştirilecektir.

Atölye Hazırlama Rehberi

 • Atölyelerin projenin amaçları ve “Bilim- Science” ana başlığı altında olmasına dikkat edilmelidir.
 • Atölyeler hazırlanırken daha önce belirtilen atölye başlıkları dikkate alınmalıdır. Projemizin ana teması “Bilim-Science” dır. Bu bağlamda her eğitimci kendi branşıyla ilgili veya farklı bir konuda atölyeler oluşturabilir.
 • Atölyenin hedef kitlesine dikkat edilerek atölye hedef kitleye uygun bir şekilde planlanmalıdır.
 • Atölyeler katılımcıların bilime karşı olumlu bir tutum geliştirmesini, bilimsel ve teknolojik çalışmalara ilgi duymasını sağlamalıdır. Bilimsel gelişmelere yönelik farkındalıklarının geliştirmesini sağlamaya yönelik olmalıdır.   
 • Atölyeler katılımcıların aktif olmasına, yaparak-yaşayarak öğrenmesine, bir ürün ortaya çıkmasına olanak sağlamalıdır. Sadece sunum tarzında atölyelere yer verilmeyecektir.
 • Atölyelerin süresi atölyenin özelliğine göre planlanmalı atölyenin amacına uygun bir şekilde belirlenmelidir.
 • Malzeme konusunda gerçekçi ve ulaşılabilir olunmalı ve nicelik olarak iyi hesaplama yapılmalıdır.
 • Atölye, katılımcıları üst düzey öğrenme becerilerine taşımalıdır.
 • Atölye, uygulanacağı yere göre (sınıf, laboratuvar, bahçe) düşünülmelidir.
 • Atölyelerin başlıkları ilgi çekici olmalı ve içeriği kapsamalıdır.
 • Bir öğretmen iki veya üç farklı atölye ile katılım sağlayabilir.
 • Atölyelerin oluşturulmasında yukarıda verilen başlıklar dışında Artırılmış gerçeklik uygulamaları, Çevrimiçi etkileşimler ve uygulamalar, Deneysel uygulamalar, E-öğrenme uygulamaları, Etkileşimli uygulamalar, Gözlem Hesaplamalı bilim uygulamaları, İçeriği oyunlar yoluyla kazandırılan etkinlikler (örneğin doğa, bilim oyunları), İçeriği sanatsal faaliyetlerle kazandırılan etkinlikler, İşbirlikli grup çalışmaları, Mobil uygulamalar, Oyun tabanlı uygulamalar, Sergi ve gösteriler, Yarışmalar başlıkları dikkate alınabilir.

NOT: Atölyeler, 4 ŞUBAT 2022 tarihi mesai bitimine kadar istanbulbilimsenligi@gmail.com  adresine gönderilmelidir. Atölyeler kısa sürede değerlendirilerek mail yoluyla geri dönüt verilecektir. Mail içerisinde iletişim bilginizi (cep numarası) mutlaka yazınız.

NOT: Atölyelerin projede yer almasında projenin amacına uygunluk, etkililik ve uygulanabilirlik, maliyet ve fayda, özgünlük ilkeleri göz önünde bulundurulacaktır.

Mail: istanbulbilimsenligi@gmail.com

Projenin birincisine ilişkin detaylara http://www.istanbulbilimsenligi.com/ adresinden ve

https://instagram.com/istanbulbilimsenligi?utm_medium=copy_link sosyal medya hesabından ulaşılabilir.