Hedef Kitle

Projemizin hedef kitlesi bilimin ve bilimsel gelişmelerin toplumun her kesimine yaygınlaştırılmasının gerekliliği ve ihtiyacı bağlamında geniş tutulmuştur. Projemizin hedef kitlesi anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri, öğretmenler ve genel halkı kapsamaktadır.

Projemizde gerçekleştirilecek etkinlikler anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri, öğretmenler ve genel halkı kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. Projemizde gerçekleştirilecek etkinlikler bilimsel bilgiye ve bilim insanına yönelik olumlu bakış açısı kazandıran ve bilimsel düşünme becerileri sağlayan etkileşimli uygulamalar içerecek şekilde tasarlanmıştır.

Projemizde gerçekleştirilecek etkinlikler İstanbul il genelinde anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise kademelerinde öğrenim göre tüm öğrencilere, öğretmenlere ve genel halka açık olacaktır.

Bu doğrultuda projemize başvurular ilan edilen takvim doğrultusunda http://www.istanbulbilimsenligi.com/ adresi üzerinden alınacaktır. Bu başvurular sırasında anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin projeye katılma başvurularına ve beyanlarına ek olarak velilerinin veya öğrenim gördükleri okul yönetimlerinin beyanları istenecektir.