Atölyeler


ATÖLYE LİSTESİ SAYFA 1


Atölye İsmiAtölye İçeriği
Algoritma ve Akış Diyagramı.Bu etkinlik kapsamında öğrenciler akış şeması bileşenlerini ve işlevlerini açıklamayı, algoritma ve akış şeması ayrımını, akış şeması çizmeyi ve algoritma yardımıyla problem çözmeyi öğrenecektir.
Aynayı Kullan Hedefe UlaşBu etkinlik kapsamında öğrenciler düzlem ayna kullanarak; gelme ve yansıma açılarını, yansıyan ışığın izleyeceği yolu yapacakları deneylerle keşfedecektir.
Bilimin Sanatsal DiliBu etkinlik kapsamında öğrenciler; Bilimsel sembol, işaret ve kısaltmaların formunu kullanarak sanatsal tasarımlar üretecekler.
Birim, Modül, Geometri ve SanatBu etkinlik kapsamında öğrenciler; Birimden yola çıkarak modülü, modüllerden de yola çıkarak geometri ve geometrinin içindeki sanatı keşfedecekler.
Biyo Atıktan Biyomalzemeye DönüşümBu etkinlik kapsamında öğrenciler doğada var olan biyo atıkların (ölü sinek, böcek, karides kabukları vs.) laboratuvar ortamında işlenerek doğal bir polimer olan kitosana dönüştürülmesi yoluyla biyomalzeme alanına kazandırmayı öğrenecektir.
Değer’li TasarımlarBu etkinlik kapsamında öğrenciler Web 2.0 araçları kullanarak, üretirken ve tüketim yaparken kültürel değerlerimizi koruma konusunda farkındalık oluşturacak tasarımlar üretecektir.
Deyimler Gerçek OlsaBu etkinlik kapsamında öğrencilere; Deyimlerin anlatımı güçlendirmek amacıyla mecaz anlamda kullanılan kalıplar olduğunu fark ettirilecek. Aynı zamanda öğrencilerin deyimleri gerçek anlamıyla düşünmesini sağlayarak  bir duruma farklı açılardan bakabilme becerisi geliştirecekler ve düşüncelerini görsel olarak ifade etmeleri sağlanacak.
Doğal Afet Deprem Atölyesi Bu etkinlik öğrencilerin deprem tehlikesinin daha yoğun olduğu bölgeleri, depremlerin nedenlerini öğrenmelerini sağlamak, deprem konusunda öğrencilerin duyarlılığını arttırmak ve farkındalık kazandırmak amaçlanmaktadır. 
Duygularım+Düşüncelerim=BENBu etkinlik kapsamında öğrenciler yakınsak düşünme becerisi bağlamında kendileri ile ilgili özellikleri keşfedecekler. Bu keşif esnasında güçlü ve zayıf yönlerinin kendisine kattığı değeri fark edecektir.
Eğlenceli Devre TamamlamaBu etkinlik ile birlikte öğrenciler bir elektrik devresindeki ampulün ışık vermesi ya da zilin çalması için bir devre tasarlayacaktır.  
Eğlenceli MatematikBu etkinlik kapsamında öğrenciler; Çarpanlar ve Katlar Konularını istasyon tekniği kullanarak kalıcı ve eğlenceli bir biçimde öğrenecektir.
Fotosentezin Gazlarla UyumuBu etkinlik kapsamında yapay ortamda fotosentez ve gaz çıkışlarının gözlenmesi sağlanarak, fotosentezin doğal ortamda nasıl gerçekleştiğinin teorik bilgisinin verilmesi ve daha sonra yapay ortamda nasıl gerçekleştiği uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir. 

Diğer Atölyeler için sayfa numaralarına tıklayınız.


Qries Qries Qries Qries Qries Qries